Deneyim

Tıbbi Yazım Hizmetleri


Med-litera tıbbi yazım ekibi her yıl yaklaşık 300 araştırıcının tıbbi yazım hizmetlerine destek olmaktadır.

300'ün üzerinde makale yazımı

Tıbbi yazım ekibi, bugüne kadar 300’ün üzerinde araştırma makalesi yazımı gerçekleştirmiştir.

150'nin üzerinde Makale revizyonu

Araştırıcılar tarafından yazılan makaleler, dil-içerik veya format açısından tıbbi yazım ekibi tarafından revize edilip dergilerde yayınlanabilecek kaliteye getirilmektedir.

600'ün üzerinde dergiye makale gönderimi

Tıbbi yazım ekibi, 600’ün üzerinde makale için dergiye gönderim işlemlerini tamamlamıştır.

10.000 üzerinde makale çevirisi

Makale çevirisi; diğer tıbbi materyal çevirilerine göre çok daha uzmanlık isteyen bir alandır. Tıbbi yazım ekibi, 10.000’in üzerinde makale sayfasını Türkçe’den İngilizce’ye çevirisini tamamlamıştır.

750'nin üzerinde makalenin dergiye göre düzenlenmesi

Makalelerin dergi kurallarına göre düzenlenmesi işlemleri  tıbbi yazım ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.

500'ün üzerinde istatistiksel analiz

Deneyimli biyoistatikçiler tarafından istatistik analiz raporu hazırlanmaktadır.