Hakkımızda

Med-litera tıbbi yazım alanında uzmanlaşmış Türkiye’de faaliyet gösteren ilk ve tek kuruluştur.

Tıbbi yazım kavramı, akademik ve klinik çalışmaların yalnızca dil yönünden değil, tasarım, yazım, içerik, tablolar, grafikler, veriler, verilerin ele alınışı, istatistiksel hesaplamalar, literatür, dergi yazım kuralları açısından da ele alınmasını içermektedir. Tıbbi yazım, günümüzde tek bir kişinin yapabileceğinin ötesine geçmiş ve uzmanlık gerektiren tüm bu hizmetlerin ekip çalışması çerçevesinde yerine getirilmesini kapsamaktadır.

Hizmetlerimiz, bilimsel çalışmalarınızın planlanmasından sonuçlarının yayınlanmasına kadar her aşamadaki dokümanların, (makale, poster, bildiri özeti, protokol, vd.) tasarımını, yazımını, gözden geçirilmesini içermektedir.

Med-litera, öncelikle ileri düzey İngilizce bilen tecrübeli tıp doktorları/tıbbi yazarlar ve ana dili İngilizce olan editörler ile çalışmaktadır. Tüm hizmetlerini uluslararası etik ilkelere ve gizlilik prensibine uygun olarak vermektedir.