Hizmetlerimiz

Makale Çevirisi

Araştırma makaleleri, ileri seviye İngilizce bilen tıp doktorları tarafından İngilizceye çevirilir, deneyimli tıbbi yazarlar tarafından kontrol edilir ve opsiyonel olarak ana dili İngilizce olan editörlerimiz tarafından son kontrolü yapılır.
Daha Fazla Bilgi

Makalenin Dil Açısından Revizyonu (Edıtıng)

İngilizce olarak yazdığınız makaleniz tıbbi yazarlarımız/medikal danışmanlarımız ve ardından ana dili İngilizce olan editörlerlerimiz tarafından dil açısından kontrol edilir. 
Daha Fazla Bilgi

Copy-edıtıng

İngilizce olarak yazdığınız makaleniz, dil, bilimsel içerik yönünden kontrol edilir ve sunum yönünden gözden geçirilir.
Daha Fazla Bilgi

Makale Yazımı

Çalışmanızın istatistiksel sonuçları veya yazmış olduğunuz tezden faydalanılarak isteğe bağlı Türkçe veya İngilizce olarak makaleler ulusal veya uluslarası dergilere göre yazılır.
Daha Fazla Bilgi

Dergi Önerisi

Makalenizin konusuna yönelik anahtar kelimeler çıkarılarak uluslararası ve/veya ulusal SCI, SCI-exp dergiler araştırılarak en uygun dergiler Impact Factor’lerine göre sıralanarak belirli kuralları ile birlikte rapor halinde hazırlanır.
Daha Fazla Bilgi

Makalenin Dergi Kurallarına Göre Düzenlenmesi / Gönderimi

Makaleniz göndereceğiniz dergi kurallarına göre düzenlenerek, dergi üst yazısı ile birlikte belirtilen dergiye yüklemesi yapılır.
Daha Fazla Bilgi

Makale Revizyonu

Dergilerden gelen eleştirilere göre makaleleriniz revizyon istekleri doğrultusunda içerik/dil ve/veya istatistik açısından revizyonu yapılır.
Daha Fazla Bilgi

Tez Gözden Geçirme

Yazdığınız tezler, genel kurallara veya kurumunuzun tez yazım kurallarına göre düzenlenir ve verilerin sunumu ile kullanılan referanslar gözden geçirilir.
Daha Fazla Bilgi

İstatistiksel Analiz

Çalışma verileriniz amaca uygun olarak istatistik analizleri yapılır ve makalede kullanmak üzere rapor halinde sunulur.
Daha Fazla Bilgi

Örneklem Büyüklüğü/Güç Hesaplama

Çalışma öncesi örneklem büyüklüğü hesaplaması veya çalışmanızın güç analizi deneyimli istatistikçilerimiz tarafından yapılır ve istenirse makale içerisinden nasıl yazılacağı ile ilgili bilgi verilir. 
Daha Fazla Bilgi