Copy-Editing

is_akisi_revizyon

 

Copy-editing işlemi aşağıdaki kalemleri içermektedir:

  1. Makale çalıştığımız konu ile ilgili bir editöre iletilecek ardından önerileri ile birlikte yeniden tarafınıza iletilecektir.
  2. Makalenin her bölümü İngilizce, içerik ve format açısından kontrol edilecektir.
  3. Gönderilecek derginin kurallarına göre ek düzenlenmeler yapılacaktır.
  4. İngilizce açısından değerlendirmede yazının akıcılığına, yazım hatalarına ve yazının makale yazım diline uygunluğuna bakılacaktır.
  5. İçerik açısından değerlendirmede ise makale bölümlerinin birbirileri ile uyumuna, yazı içerisinde gereksiz tekrarlamaların varlığına, belirtilen verilerin birbirleri ile uyumuna, referansların doğru sırada kullanılıp kullanılmadığına ve uygunluğuna bakılacaktır.
  6. Gerekli bölümleri tekrar yazılacak ya da öneriler not düşülerek belirtilecektir.
  7. Format açısından değerlendirmede de dergi kurallarına göre yazının düzenlenmesi yapılacaktır

 

Başvuru Formu

Copy Editing

  • Teslim süresi (onaydan sonra): 20-25 iş günü şaretli alanların doldurulması zorunludur.* Size en kısa sürede ulaşabilmemiz için iletişim bilgilerinizi eksiksiz doldurmanızı rica ederiz.
 

Doğrulama