Annals of Saudi Medical Journal Yazım Kurallarına Göre Makale Düzenleme ve Gönderimi

AnnalsofSaudiMedicine

Annals of Saudi Medicine

Makalenin Annals of Saudi Medical Journal Kurallarına Göre Düzenlenmesi

Yazılmış makalenin Annals of Saudi Medical Journal yazım kurallarına uygun olarak revize edilmesi, tablo ve şekillerin düzenlenmesi hizmetidir.

Makalenin Annals of Saudi Medical Journal Gönderimi

Yazılmış makalenin Annals of Saudi Medical Journal sistemine online olarak gönderilmesi hizmetidir.

Başvuru Formu

Makalenin Dergi Kurallarına Göre Düzenlenmesi/Gönderimi

  • Başvuru Örneği: Hastanemize başvuran trapezyometakarpal eklem osteoartriti 40 postmenopozal kadın hastada eklem içi hiyalüronat ve steroit enjeksiyonlarının klinik etkilerini karşılaştırdığım çalışmayı makale olarak yazdım. Ancak, makalenin hem makale yazım tekniği açısından, hem de makaleyi göndermeyi düşündüğüm Clinical Rheumataology dergisi yayın kuralları açısından gözden geçirmenizi ve ardından dergiye göndermenizi istiyorum. Teslim süresi (onaydan sonra): 5-15 iş günü
  • İşaretli alanların doldurulması zorunludur.* Size en kısa sürede ulaşabilmemiz için iletişim bilgilerinizi eksiksiz doldurmanızı rica ederiz.
 

Doğrulama